Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

Wat is dieptepsychologie Wat zit er onder de waterspiegel?

Dit bericht is geplaatst op 28 maart 2024 - Voor de organisatie

Dieptepsychologie, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Toch is dit een zeer relevante stroming binnen de psychologie. Eentje die aansluit aan bij het moderne drukke leven. Waar we de neiging hebben aan onszelf voor bij te lopen. Ons zorgen maken over van alles en nog wat. Waarin we worden geconfronteerd met ‘perfecte’ mensen met een ‘perfect’ leven op social media. En waarin we ons volop realiseren dat wij als mensheid respectloos omspringen met onze aarde, ons huis. Kunnen we het tij nog keren?

We worden ons van steeds meer zaken bewust. Dat is een uitstekend begin. Laten we bij onszelf beginnen.

Wat is dieptepsychologie?

De dieptepsychologie, ook wel analytische psychologie genoemd, is ontwikkeld op grond van observatie van het menselijk gedrag in het dagelijkse leven.

Belangrijke vertegenwoordigers van de dieptepsychologie:

  • Sigmund Freud
  • Carl Gustav Jung
  • Alfred Adler

Analytische psychologie en therapie werd ontwikkeld door Carl Jung. Zijn opvolgers hebben dit doorontwikkeld tot analytisch therapeutische coaching. Deze coachingsvorm gaat uit van een duidelijke theorie over hoe onze emotionele worstelingen en problemen ontstaan. Het biedt een pro-actieve manier om inzicht in de eigen psyche te krijgen: een concrete methode om deze problemen bij de kern aan te pakken.

Onze psyche is te vergelijken met een ijsberg. De top vertegenwoordigt ons bewustzijn. Dit is echter hooguit 10% van de cognitieve processen in ons brein. De overige 90% ligt onder de waterspiegel, dit is het onbewuste.

 

Ons onbewuste herbergt onze programmering, de automatische piloot, hier komt ons gedrag grotendeels uit voort. Hier liggen de antwoorden op confronterende vragen als waarom doe ik altijd X? Waarom lukt het me niet X te veranderen? Waarom ben ik niet sterk genoeg om X te weerstaan?

Onder de waterspiegel vind je ook heel veel verborgen diamanten: je innerlijk vuur, je passies, jouw drijfveren en talenten, jouw grootste kracht. Jouw bijdragen in deze wereld, groot en klein, vinden hier hun oorsprong. Soms is het voor anderen makkelijk om dit bij jou te zien, maar blijf je er zelf aan twijfelen.

Als je als mens of als organisatie de moed hebt om in het onbewuste te zoeken, zal je het antwoord vinden op levensvragen, organisatievraagstukken, zelfontwikkeling, schaduwgedrag, monsters, patronen en veerkracht.

Het verschil met andere vormen van begeleiding, coaching of therapie

Veel andere begeleidingen binnen de moderne psychologie benaderen de problemen cognitief (vanuit het rationele denken) en gedragsmatig (leren om gaan met bijvoorbeeld angst of stress). Daarmee richten zij zich niet op de totaliteit maar slechts op die 10% waarvan we ons bewust zijn. Ze sluiten zowel het emotionele als het onbewuste grotendeels buiten, terwijl we inmiddels weten dat deze factoren een grote invloed hebben op iemands doen en laten.

De meeste therapievormen stellen de klacht, symptomen of de verschijningsvorm van het probleem centraal, en niet de mens die dit ervaart. Je wordt geleerd om te gaan met de klacht of het probleem, en je aan te passen. Hiermee krijg je wel de controle terug, maar het probleem zelf zal zo nooit verdwijnen!

Een analytisch therapeutisch coach heeft er voor geleerd om met het onbewuste van de cliënt te kunnen werken. Zo ontstaat er een verdieping die in normale coachingsgesprekken niet aan bod komt.

Hoe gaat een Analytisch therapeutisch coach te werk?

We streven altijd naar een harmonie tussen onze innerlijke belevingswereld en wat we ervaren in de buitenwereld. Alleen dan kun je blijvend gelukkig zijn.

De sleutel is bewustwording. Door je bewust te worden van (eerder) onbewuste ervaringen en belevingen kun je jezelf duurzaam veranderen. Ingesleten gedragspatronen en denkwijzen vallen hieronder. Denk maar aan wanneer je zegt: “Zo ben ik nou eenmaal”. Zolang je je niet bewust bent van het patroon blijft het zich herhalen, en loop je dus telkens weer tegen dezelfde problemen aan.

Je gaat begrijpen hoe en waarom je die gedragsvormen, patronen en denkwijzen hebt ontwikkeld. Hoe ben je aan deze ‘programmering’ gekomen? Wie heeft deze bij jou geïmplementeerd? Vaak gaat dit heel ver terug: in onze kindertijd groeien wij op met de idealen en denkbeelden van onze ouders. Die denkbeelden hebben zij op hun beurt weer meegekregen van hun ouders. Hoe beïnvloeden deze jouw leven? Heb je ze echt nodig? Dienen ze je of laat je ze beter los?

Hiermee realiseer je je, dat je een keuze hebt. Volg ik mijn patroon, doe ik zoals ik altijd gedaan heb? Of kies ik het nieuwe pad? Dit is het proces van zelfontdekking en zelfontwikkeling.

Wat bereik je met analytisch therapeutische coaching?

Door zelfontdekking kom je terecht bij je diepste wensen, dromen en idealen. Deze zijn bij veel mensen (gedeeltelijk) weggemoffeld, ergens in het onbewuste deel van de psyche. Je kunt ze naar boven halen en ernaar gaan handelen.

Je wordt de persoon die je diep van binnen wilt zijn. Dát is het einddoel van Analytisch therapeutische coaching.
Ook de oorzaken van jouw manier van denken en handelen worden helder. Je ontwikkelt een reële horizon. Je kijkt weer met een open blik naar je mogelijkheden en je talenten. Je weet wat bij jou past en kan nu geheel eigen keuzes maken die passend zijn voor JOUW leven, relaties en carrière.

In het nieuwe hier en nu beleef je authentiek contact met jezelf en anderen. Schoonheid en zinvolheid zijn weer vanzelfsprekend. Dat is belangrijk voor jou, maar het is ook van enorme waarde voor je kinderen.

Immers: ons gedrag, onze stemming, onze levensfilosofie, onze doelen en alles wat wij bewust of onbewust uitdragen heeft een effect op onze kinderen. Dit kan zelfs meerdere generaties doorwerken!

Coaching of een nieuwe manier van leven?

Wij zijn van mening dat Analytisch therapeutische coaching leidt tot een nieuwe manier van leven.

In gezamenlijkheid streven we naar een lifestyle waarin jij – je steeds vaker – het hier en nu ervaart zoals het werkelijk is.
Lichaam, geest en de natuur staan met elkaar in verbinding. Ik geloof dat praten en nadenken slechts één manier is om tot inzichten te komen. Lichamelijke, actieve, creatieve en spirituele bezigheden zorgen ervoor dat je ook op de andere twee niveaus wijsheid kan integreren in je systeem.

Natuur en actief buiten zijn

De ervaring van actief zijn in de buitenlucht, waar het groen en de elementen op je inwerken is op zich al helend.

Lees meer over  natuur- en buitencoaching

Creativiteit, expressie, muziek en kunst

Creativiteit, expressie, muziek en kunst zijn enorm belangrijk in ons leven. Het helpt je dichter bij jezelf te brengen. Helaas is ongeremde creatieve uiting of zelfs een poging daartoe voor velen een ver-van-ons-bed show. In ons atelier maar ook op locatie hebben we de mogelijkheid en faciliteiten om met tal van creatieve en inspirerende werkvormen aan de slag te gaan!

Lees meer over creatieve werkvormen

‹ Alle blogartikelen