Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

Teamanalyse, op welke wijze?

Bovenstroom in relatie tot het bewuste

In de dagelijkse praktijk werken teams aan hun samenwerking door middel van overleg en het elkaar geven van feedback.  Tot op zekere hoogte kun je hiermee je team effectiviteit verbeteren, dit vindt plaats op bewust niveau!

Onderstroom in relatie tot het onbewuste

Welke onbewuste belemmeringen liggen er ten grondslag aan onbegrip, niet gehoord of gezien worden of miscommunicatie? Om toegang te verkrijgen tot deze onbewuste belemmeringen is het noodzakelijk om af te dalen naar het onbewuste van het team en daarmee ook van elk individu binnen het team.

Bewustwording: door middel van onze analyse methoden verkrijg je inzicht en kun je ontsnappen uit onbewuste, zelf gecreëerde patronen.

Onze analyse methoden

Om ontwikkelingen te laten plaats vinden en de oorzaken van belemmeringen, blokkades of conflicten in ons onbewuste te gaan ontdekken is er meer nodig dan coaching met verbale interventies.
Om contact te maken met onze diepere lagen gaan wij naast de theorie over het onbewuste, creatief en actief aan de slag. Juist op deze wijze vindt er bewustwording plaats die inzicht geeft op de kern van het vraagstuk en de groepsdynamiek van het team.

Onder onze deskundige begeleiding gaan teamleden met elkaar reflecteren en wordt de transfer naar de dagelijkse werksituatie gemaakt. Klik hier voor een overzicht van onze werkvormen.