Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

Plan van aanpak

Kennismaking

We maken kennis, zowel op persoonlijk niveau als op dat van opdrachtgever-trainer waarbij ik een aantal gerichte vragen zal stellen over de organisatie en diens activiteiten, doelen en de huidige dynamiek binnen de teams.
Vervolgens bekijken we welke thema’s er spelen.

Voor een goed voorstel hebben we behoorlijk wat informatie nodig om een coachingprogramma op te stellen dat beantwoordt aan de doelstellingen. Dat kan alleen als we samen realiseerbare ontwikkeldoelen formuleren die betrekking hebben op “het volledige plaatje”.

Alleen via deze weg kunnen we de meest passende actieve werkvormen voorstellen, die de kern vormen van ons coachingprogramma.

Programmavoorstel

Omdat behoeften, doelstellingen en werkwijze voor ieder team anders zijn, werk ik met een programma op maat.
We starten met een interview met de eindverantwoordelijke manager of directeur. Op basis daarvan wordt een programmavoorstel gemaakt. Hierin zijn de volgende stappen opgenomen:

Kennismaking / start programma

Het programma start met een kennismaking. Er worden interviews gedaan met de teamleider en indien gewenst met de andere teamleden. Deze interviews zijn erop gericht meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de individuele kijk op alle aspecten van het team, en anderzijds in het totaalbeeld van de huidige situatie.

Optioneel : Quickscan voor teams

Een positief startmoment bij verandermanagement (zoals bijvoorbeeld reorganisatie) trajecten is de Quickscan. In een relatief kort tijdsbestek is het team in staat zichzelf te beoordelen door de volgende vragen aan zichzelf te stellen:

Zijn wij werkelijk een team?

In de opvolgfase wordt een aantal bijeenkomsten gehouden. In de bijeenkomsten wordt onze door dieptepsychologie ondersteunde coachingmethode toegepast met verschillende componenten, zoals: verbale en non-verbale communicatie, imaginatie, natuur-, creatieve- en fysiek actieve werkvormen. De focus ligt op de toekomst, niet op het verleden. Gaandeweg zullen de teamleden op één lijn komen te zitten.

Kennismaken? Graag! Neem contact op voor een gratis oriëntatie gesprek.