Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

‘Periodiek onderhoud’ voor teams

Wat als je met je team wekelijks tijd kan maken voor elkaar. Gewoon om te delen zonder dat je onder druk staat? Net zoals partners, vrienden en gezinsleden doen?

De dagelijkse praktijk op de werkvloer biedt weinig ruimte voor. Normale vergaderingen zijn vaak doelgericht, ge-time-boxed en staan in dienst van besluitvorming. Alles moet to-the-point zijn.

Luisteren naar elkaar zonder te debatteren, te beargumenteren of te moeten besluiten. Niet voor de gezelligheid, maar doelbewust delen in een cirkel zonder tafel ertussen. Zo wordt het samenwerkingsverband een levend systeem, zonder manipulatie en resultaatgerichtheid. Zo ontstaat er diepgaand respect en duurzame heelheid!

Dit noem ik ‘periodiek onderhoud’ voor teams.

Alles begint met verbinding

Nog niet zo lang geleden werden medewerkers van bedrijven of organisaties niet geacht zichzelf te laten zien. Dat was immers privé en diende je bij de voordeur achter te laten. Alles draaide om de zakelijke professionaliteit.

Inmiddels worden we steeds vaker aangemoedigd om onszelf te laten zien op het werk. Jij als persoon doet ertoe. De organisatie ziet je niet alleen een goede werknemer maar als het het geheel van wie je bent. Gelukkig maar!

Stel, als team hebben jullie meegedaan aan mijn trainingen of teamcoaching. Jullie kennen elkaar nu een stuk beter. Waarschijnlijk lukt het de één beter om zich kwetsbaar op te stellen, dan de ander. En dat is prima.

Het is van groot belang om die verbinding te behouden en te verdiepen. Zo blijft je profiteren van het onderling vertrouwen, de openheid, het delen van zorgen en verantwoordelijkheden.

Welke koers willen wij varen?

Jullie team en organisatie gaan een eigen richtingsgevoel ontwikkelen. Een richting die voor jullie zinvol is.

De toekomst en de doelstellingen worden bewust niet voorspeld, geforecast of anderszins onder controle gebracht. De teamleden worden zo uitgenodigd te luisteren en te begrijpen wat de organisatie wil worden. Welk doel wil zij dienen?

Het organisatiemodel dat past bij de huidige tijd spreekt van een evolutionair doel. Dit is wat de organisatie bij elkaar houdt, de mensen aan zich bindt én onderling verbindt.

Begeleiding bij periodiek onderhoud

Ik kan mij voorstellen dat dit proces in het begin lastig kan zijn. Het vergt moed om hier periodiek mee bezig te zijn. Echter, zoals iedere auto- of huisbezitter kan beamen: alleen periodiek onderhoud kan ervoor zorgen dat het geheel soepel blijft draaien. Breng die heelheid in je team door tijdig te beginnen met dit middel van enkele relatief eenvoudige stappen.

Meer informatie over hoe ik dit kan ondersteunen? Neem contact op met Jaap!