Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

Plan van aanpak

Ben je op zoek naar een teamgeest versterkend programma voor je organisatie waarvoor je werkt, we starten graag met een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Hierin beantwoorden we al je vragen en kijken we samen naar wat jij of jouw organisatie nodig heeft.

Hoe ziet een traject bij Groene Coaching voor Teams eruit? Lees hieronder hoe wij te werk gaan voor:

“Groen draagt bij aan mentaal en economische groei”

Meer diepgang bij teamontwikkeling

Kennismaking

We maken kennis, zowel op persoonlijk niveau als op dat van opdrachtgever-trainer waarbij ik een aantal gerichte vragen zal stellen over de organisatie en diens activiteiten, doelen en de huidige dynamiek binnen de teams.

Vervolgens bekijken we welke thema’s er spelen.

GroeneCoachng voor Teams heeft behoorlijk wat informatie nodig om een coachingprogramma op te stellen dat beantwoordt aan de doelstellingen. Dat kan alleen als we samen realiseerbare ontwikkeldoelen formuleren die betrekking hebben op “het volledige plaatje”.

Alleen via deze weg kunnen wij de meest passende actieve werkvormen voorstellen, die de kern vormen van ons coachingprogramma.

Programmavoorstel

Omdat behoeften, doelstellingen en werkwijze voor ieder team anders zijn, werken wij met een programma op maat.
We starten met een interview met de eindverantwoordelijke manager of directeur. Op basis daarvan maken wij een programmavoorstel. Hierin zijn de volgende stappen opgenomen:

Het programma start met een kennismaking. Er worden interviews gedaan met de teamleider en indien gewenst met de andere teamleden. Deze interviews zijn erop gericht meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de individuele kijk op alle aspecten van het team, en anderzijds in het totaalbeeld van de huidige situatie.

Optioneel : Quickscan voor teams

Een positief startmoment bij verandermanagement (zoals bijvoorbeeld reorganisatie) trajecten is de Quickscan. In een relatief kort tijdsbestek is het team in staat zichzelf te beoordelen door de volgende vragen aan zichzelf te stellen:

In de opvolgfase wordt een aantal bijeenkomsten gehouden. In de bijeenkomsten wordt onze door dieptepsychologie ondersteunde coachingmethode toegepast met verschillende componenten, zoals: verbale en non-verbale communicatie, imaginatie, natuur-, creatieve- en fysiek actieve werkvormen. De focus ligt op de toekomst, niet op het verleden. Gaandeweg zullen de teamleden op één lijn komen te zitten.

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in