Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

Missie en Visie

Missie – waar staan we voor?

Ieder individu is zich er van bewust dat zelfreflectie van cruciale waarde is voor de ontwikkeling van verbinding, begrip, vertrouwen en respect voor een gelukkig en effectief team.

Visie – hoe doen we dat?

Wij zijn er van overtuigd dat de Jungiaanse psychologie die zich bezig houdt met het belang van integratie van de schaduw en balans tussen tegenstellingen in onszelf de oplossing is voor het beter begrijpen van jezelf en elkaar binnen een team.

Op basis van kennis en doorleefde ervaringen willen we onze levenslessen delen met een ieder die geïnteresseerd is in zelfreflectie en zingeving. Onze kennisoverdracht is gebaseerd op theorie, verbeelding en bewegen en beleven in de natuur. Dit is essentieel voor het ontdekken van je ‘onbewuste’ om een integratieproces voor persoonlijke- en daarmee teamontwikkeling te realiseren!

Er zijn verschillende persoonlijkheid en psychologische testen zoals DISC, MBTI,  Management Drives, Drijfveren enz. Dit zijn methodieken die gebaseerd zijn op theoretisch modellen. Het zijn interessante en nuttige instrumenten die een moment opname weergeven van ‘psychologische typen’. Wij zijn van mening dat dit kan leiden tot beperkingen in het groeien van de persoon en het team.

 

Aan de tekst voor deze pagina wordt gewerkt.