Groene Coaching voor Teams - Brengt mensen dichter tot elkaar!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenecoachingvoorteams.nl

Vitalitymanagement voor teams

Of je nu werkgever of werknemer bent, je hebt veel balletjes hoog te houden. Met allerlei kwesties leren omgaan, goed communiceren, bedrijfsdoelstellingen halen, presteren en stress het hoofd bieden.

We ervaren ook buiten het werk een maatschappelijke druk en toenemend individualisme. Velen onder ons hebben steeds minder het gevoel dat we het in deze maatschappij sámen doen, dat er een vangnet is en we op elkaar kunnen steunen en vertrouwen.

Iedere organisatie is een afspiegeling van onze samenleving. Daardoor ligt er zowel buiten als binnen uw organisatie een psychische druk op mensen.

Gevaren als de burn-out, chronische stress en een slechte werk-privébalans liggen bij je medewerkers op de loer. En natuurlijk de bijkomende gevolgen voor je onderneming: verloop, ziekteverzuim en een dalende productiviteit.

Hoe krijg je als leidinggevende grip op deze situatie?

Door niet alleen te focussen op de “harde” kwaliteiten, capaciteiten en doelstellingen. Door juist aandacht te besteden aan de mens achter de medewerker, en daarmee de natuurlijke flow binnen teams. Wij noemen dit de onderstroom.

Vitaliteitsmanagement voor soepelheid in je organisatie

Vitaliteit is hierbinnen een sleutelbegrip. Het behelst onder andere welzijn, motivatie, open communicatie en effectiviteit. Kortom, alles wat een organisatie gezond en bloeiend maakt.

Het is essentieel dat iedere medewerker volledig zichzelf kan en mag zijn. Dat hij of zij gezien wordt als persoon. Daarmee valt heel veel druk weg en komt de weg vrij voor expressie, ontplooiing, communicatie en inspiratie.

Je team, je medewerkers, zullen alleen een betere koers gaan varen wanneer er recht gedaan wordt aan hun talenten en kwaliteiten.

In onze doelstelling voor IK en WIJ ontwikkeling kiezen wij altijd voor een integrale aanpak. De luchtige opzet van de training nodigt deelnemers uit om zichzelf te zijn. Hun privépersoon en hun beroepsrol gaan steeds meer samenvallen. Dit voorkomt blokkades of piekeren en de deelnemer is emotioneel beter in balans.

Teamtraining: Vitalitymanagement
Deze tweedaagse (of vier dagdelen) training Vitalitymanagement geeft een praktijkgerichte aanzet tot concrete resultaten en duurzame veranderingen. Dit is een teamtraining die op twee niveau’s effectief is: voor het team en voor de individuele werknemer.

Voorafgaand vindt een gesprek en een quickscan plaats. Zo kunnen we ons in het bijzonder richten op de problemen die spelen bij het team of de organisatie.

Aanpak
De training zelf staat in het teken van “doen”. Via metaforen en creatieve opdrachten reflecteren we op de dagelijkse werkvloerpraktijk. Er is aandacht voor “Bovenstromen en Onderstromen” binnen het team of de organisatie. Natuurbeleving speelt hierin een belangrijke rol!

Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat de mens makkelijker communiceert wanneer hij actief bezig is. Tijdens een wandeling, in de natuur, een fysieke opdracht of een creatief spel is het makkelijker om bepaalde zaken te benoemen. Zaken die in een persoonlijk gesprek of vergadering moeilijk bespreekbaar zijn, komen hier wel boven water.

Inhoud

Dagdeel 1

Dagdeel 2

Dagdeel 3

Dagdeel 4

Teamontwikkeling model Tuckman

 

Elk onderdeel beslaat een dagdeel. Deze kunnen naar behoeven worden verdeeld over 2 of 4 dagen, die met tussenpozen ingeboekt kunnen worden.

Heb je een vraag over deze activiteit?

Wil je meer weten over deze activiteit of heb je wellicht een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Je kunt deze activiteit ook direct boeken.